Tour de France đã được tổ chức hơn 100 năm.Có thể nói, niềm đam mê của mọi người hâm mộ đường đua đối với các cuộc đua và sự kiện,và tôi cũng không ngoại lệ!Tôi thường thấy một số câu hỏi trong cuộc sống của tôi khi thưởng thức cuộc đua này.Để trả lời những câu hỏi này,tôi đã mở ra trang web này!